Rządowy Program wspierania
mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw

Korzyści dla przedsiębiorców

 • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
   
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
   
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku Kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
   
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.
   
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
   
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego:
  • wniosek o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotycząca pomocy publicznej,
  • weksel wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji i oświadczenie o ochronie danych osobowych.

 

 

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone
w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.